Privacy Statement

Belasting-Ontduiken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de behandeling van uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Belasting-Ontduiken.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en of ter beschikking stellen.

Belasting-Ontduiken.nl verwerkt de volgende gegevens om haar cliënten diensten te leveren:
1. Persoonsgegevens die u invult op het contactformulier, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Mgaan met persoonsgegevens

Wij gebruiken persoongegevens alleen om uw vragen te verwerken

Belasting-Ontduiken.nl verkoopt uw gegevens niet
Belasting-Ontduiken.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren volgens gangbare privacywetgeving.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Belasting-Ontduiken.nl neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Belasting-Ontduiken.nl stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, tenzij strikt noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van uw opdracht. Belasting-Ontduiken.nl kan uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij hiertoe wettelijk verplicht worden. Belasting-Ontduiken.nl kan uw persoonsgegevens bekendmaken als wij te goeder trouw aannemen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om mee te werken aan een juridische procedure die tegen Belasting-Ontduiken.nl wordt aangespannen, dan wel de rechten, persoonlijke veiligheid of het eigendom van Belasting-Ontduiken.nl , de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen.

Cookies
Belasting-Ontduiken.nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze website u herkennen wanneer u de website van Belasting-Ontduiken.nl bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Belasting-Ontduiken.nl bezoeken.

Belasting-Ontduiken.nl © 2011 All rights reserved.

Leave a Reply