Minder inkomstenbelasting betalen als particulier door uw belastbaar inkomen te verlagen

Logo BelastingdienstAls particulier wilt u niet te veel belasting te betalen. Wij geven een aantal slimme tips zodat bij de aangifte niet te veel betaald over uw belastbaar inkomen.

In Nederland zijn er op dit moment twee verschillende belastingschijven. In de eerste schijf wordt er 36,93% geheven over een belastbaar inkomen tot 68.600 euro. De tweede schijf geeft alle inkomen daarboven aan met 49,50%. Voorheen hanteerde de Belastingdienst vier verschillende schijven. In 2019 is dit teruggebracht naar twee belastingschijven.

Wat is mijn totale vermogen?

Om te berekenen wat jouw belastbaar inkomen is, dient u drie verschillende ‘boxen’ in te vullen.

  • In box 1 vult u uw inkomen van het afgelopen jaar in. Hierbij houdt u rekening met werk, pensioen, inkomen uit een eigen woning en eventuele winst uit een eigen bedrijf.
  • In Box 2 geeft u inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ op. Hier vult u uw inkomen uit een Nederlandse NV of BV in. Let op: in deze box geeft u geen inkomsten uit aandelen op.
  • In box 3 geeft u uw persoonlijk vermogen op. Al het vermogen dat u op de bank- of spaarrekeningen heeft staan, vult u hier in. Ook vermogen uit aandelen, cryptomunten of onroerend goed kunt u hier invullen.

Inkomstenbelasting verlagen

Gelukkig kent Nederland naast de vele belastinggelden ook aftrekposten. Dit zijn kosten die u kunt aftrekken van het belastbaar inkomen. Deze kosten heeft u vorig jaar al een keer gemaakt en krijgt u als ware terug van de Belastingdienst door het van uw inkomen af te trekken. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Inkomstenbelasting verlagen kan bijvoorbeeld als u een eigen woning heeft gekocht, gescheiden bent, een studie heeft gevolgd of hoge zorgkosten hebt gemaakt.

Een eigen huis gekocht

Als u een woning koopt, kunt u rekenen op inkomstenbelasting verlaging. Er zijn verschillende aftrekposten die samenhangen met de aankoop van een woning. De bekendste aftrekpost zijn de kosten van de notaris voor de hypotheekakte. Andere kosten die aftrekbaar zijn zijn advieskosten van de hypotheekadviseur, taxatiekosten (indien nodig) en de kosten voor het afsluiten van de hypotheek bij uw bank. De rente die u betaalt over uw hypotheek zijn niet aftrekbaar bij de belastingdienst.

Ook als u al langer een eigen woning hebt, kunt u aftrekposten toepassen. Bijvoorbeeld als u een verbouwing wilt doen en daarvoor wilt bijlenen. De rente voor een persoonlijke annuïtaire lening mag je als aftrekpost rekenen. Dit kan een betere keuze zijn dan dat een extra hypotheek afsluit.

Aftrekposten bij een scheiding

Bij een scheiding komen hoge kosten kijken. Ook als de scheiding bijna voorbij is zijn er misschien nog extra kosten die gemaakt moeten worden. Een lichtpuntje in een scheiding zijn de aftrekposten die u kunt raadplegen. Als u samen met uw voormalige partner een kind heeft, heeft u wellicht recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting kunt u aanvragen als u de minstverdienende ouder bent. U hoeft hierdoor minder belasting te betalen. Ook is het belangrijk om te kijken of u recht heeft op eventuele zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Een kindgebonden budget kan ook aangevraagd worden als alleenstaande ouder. Wat u precies kunt aftrekken hangt dus van uw situatie.

Indien u uw huis na de scheiding met een restschuld moest verkopen, dan kunt u de rente op deze schuld aftrekken. Dit mag u gedurende 15 jaar ieder jaar doen. Dit geldt alleen voor een restschuld die vóór 1 januari 2018 is betaald. Waar u recht op heeft, hangt van u w situatie. Een financieel expert kan helpen met het achterhalen van uw financiële voordelen.

Minder inkomstenbelasting betalen door hoge zorgkosten

Mensen met een langdurige ziekte, een handicap of mensen die op leeftijd zijn kunnen jaarlijks voor hoge zorgkosten komen te staan. Om deze redenen kunnen sommige zorgkosten als aftrekposten opgegeven worden bij de belasting. Welke kosten aftrekbaar zijn zijn zeer variërend. Een opname in het ziekenhuis of medisch aanpassingen aan een auto of fiets kunnen bijvoorbeeld altijd opgegeven worden als aftrekpost. Kosten voor aanpassingen in uw eigen huis kunt u dan weer niet aftrekken. En kosten voor een NIP test tijdens een zwangerschap alleen onder bepaalde voorwaarden. Welke zorgkosten u kunt aftrekken kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Inkomstenbelasting verlagen door studiekosten aftrekken

Ontwikkeling is voor iedereen belangrijk. Met een opleiding of cursus kunt u extra kennis opdoen in een bepaald vakgebied. Hier in sommige gevallen kosten aan verbonden. Bijvoorbeeld als uw werkgever de kosten niet vergoedt. U moet de kosten dan eerst zelf betalen om deze vervolgens weer af te trekken bij de belastingaangifte. De drempel voor studiekosten aftrekken is 250 euro tot een maximum van 15.000 euro. Studiekosten zijn aftrekbaar als:

  • Het gaat om een studie die in lijn staat een beroep. Het mag geen hobby betreffen.
  • Het gaat om studiekosten van uw partner of van uzelf.
  • U geen recht heeft op een studentenreisproduct, mogelijkheid tot lenen bij DUO of recht heeft op studiefinanciering.
  • Het kosten voor studieboeken, literatuur of online programma’s betreffen.

Reiskosten en de aanschaf van een eventuele computer voor uw studie zijn nooit aftrekbaar van de belastingdienst. Tip: Bewaar zoveel mogelijk betaalbewijzen als bewijslast.

Als u het goed uitzoekt, kunt uw inkomstenbelasting verlagen en profiteren van financiële voordelen!

Leave a Reply