Legaal Belasting Ontduiken Tips

belasting ontduikenLegaal belasting ontduiken wordt al jaren door veel grote bedrijven gedaan en zij komen hier dus ongestraft mee weg. Door slim gebruik te maken van mazen in de wet kunnen deze multinationals op legale manieren belasting ontwijken. Zij betalen vaak geen tot weinig belasting waardoor de staat veel geld misloopt wat uiteindelijk voor rekening komt van de gewone Nederlandse burger. Op deze site willen we belastingconstructies die (grote) bedrijven hanteren bediscussiëren om zo de onevenwichtigheid van het belastingstelsel aan de kaak te stellen en ook de kleine ondernemer/consument te helpen met tips om legaal belasting te ontduiken tips.

Voor de lage tot modaal verdienende Nederlanders en kleine ondernemers bestaan er meestal weinig mogelijkheden om legaal belasting te ontduiking. Toch willen we de mogelijke belastingconstructies voor deze doelgroep bespreken om zo het evenwicht enigszins te kunnen herstellen.

Voor de modale tot boven modale burger en ondernemer zijn er vooral in specifieke branches redelijk veel mogelijkheden om legaal belasting te ontduiken. U zult alle interessante bedrijfsconstructies terug vinden op deze site.

We willen op deze site een levendige discussie op gang brengen zodat een levendige site wordt die meer inzicht gaat geven in het belastingstelsel, alle mogelijkheden tot belasting ontduiking en de publiek opinie vorm gaat geven. Aan de overheid is dan de zet om hier wat aan te doen door betere regelgeving alhoewel het te betwijfelen valt of ze hier wel iets aan willen doen, want volgens onderstaande filmpjes zijn er overheidsdienaren die erbij gebaat zijn om Nederland op de kaart te zetten als belastingparadijs.

Klik op de Read more knop hieronder om enkele filmpjes te zien van Zembla van de afleveringen: Nederland Belastingparadijs.

Wilt u adverteren of heeft u belasting ontduiking tips voor de redactie? Mail dan naar: [email protected]Leave a Reply