Belastingvrij Ondernemen – Belastingtips Voor Beginnende Ondernemers


Voor startende ondernemers zijn er interessante belastingafrekposten. In dit artikel vindt u belastingtips hoe u daar het beste gebruik van kunt maken.

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek Startende Ondernemers

Ten eerste hebben we de ‘zelfstandigenaftrek‘. Deze aftrekpost loopt in 2011 op tot € 9.484,- en wanneer we daar de ‘startersaftrek‘ bij optellen van €2.123,- dan komen we op € 11.600,- waarover u geen geen belasting over winst hoeft te betalen als ondernemer. Hiervoor moet u wel aan de vereiste voldoen dat u minimaal 1.125 uren per jaar aan uw onderneming besteed. Houdt hiervoor een uren overzicht bij of een duidelijke agenda.

Investeringsaftrek Beginnende Ondernemers

belastingtips voor ondernemers

Investeren wordt door de fiscus aangemoedigd en dus ook ficaal beloond met extra belastingaftrek. Het bedrag dat besteed wordt aan spullen die langer dan een jaar meegaan in het bedrijf kunnen voor 28% van het geinvesteerde bedrag worden afgetrokken wanneer het totaalbedrag van de investeringen onder de € 54.324,- blijven. Deze regeling is vooral bedoeld voor kleine bedrijven aangezien het de aftrek daalt wanneer het investeringsbedrag hoger wordt.

Investeringsaftrek tip; Verdeel de investeringen gelijkmatig over de kalenderjaren om de hoogste investeringsaftrek op te kunnen geven. Tevens is dit bedrijfseconomisch gezien het beste.

Afschrijvingskosten naar willekeur in aftrek brengen

U kunt een aankoop ls u dit wilt meteen ineens in aftrek brengen en dus volledig afschrijven maar u kunt dit ook gespreid aftrekken en afschrijven en dus doorschuiven naar volgende jaren. Dit levert u belastingvoordeel op wanneer u een hoger inkomen verwacht voor de volgende jaren. U kunt dit doen voor maximaal € 301.800,- aan af te schrijven investeringen per jaar.

Praktijkvoorbeeld aftrekposten ondernemer

Wanneer u nu € 50.000,- winst maakt voor aftrek afschrijvingskosten en u heeft een auto, pc en kantoormeubels aangeschaft voor € 36000,- dan mag u naast de € 11.607,- zelfstandigen- en startersaftrek ook nog € 10.800,-  (28% van € 36.000,-) aan investeringsaftrek aftrekken. Daarnaast kunnen de afschrijvingskosten van € 36.000,- als aftrekpost naar eigen inzicht worden benut. Zo kunt u dus met van € 50.000,- winst belastingvrij als ondernemer beginnen. Want bij een inkomen van minder dan van € 6.100,-. En in dit voorbeeld lukt dat bij een aftrek van € 22.200,- afschrijvingskosten en € 13.800,- aftrek van afschrijvingen voor komende jaren.

Heeft uw belastingadviseur wel aan alle afrekposten gedacht? Stuur dit artikel naar hem door via de onderstaande “share knop” en vraag het hem zelf.


Leave a Reply