Belastingontwijking in Europa


Alle grote bedrijven doen het al jaren en komen er dus mee weg. Alleen de modale inwoners en ondernemers van Nederland betalen de volle mep en zijn dus de dupe door de beperkte mogelijkheden die ze hebben om legaal belasting te ontduiking.

Nu blijft het voor de gewone Nederlander onotkoombaar om gewoon belasting te betalen volgens de Nederlandse tarieven maar voor de modale tot boven modale ondernemers in specifieke branches bestaat er de mogelijkheid om tot 2026 legaal belasting te ontwijken in de E-Zone wanneer men gebruik maakt van een interessante bedrijfs constructie.

Definitie van belastingontwijking

Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk door belastingplichtigen waarbij binnen de grenzen van de wet gebleven wordt. In tegenstelling tot belastingfraude is belastingontwijking wettelijk toegestaan omdat bij belastingontwijking de wet niet wordt overtreden, maar slechts gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden die de wet biedt.
Popsterren en succesvolle sporters kunnen zo gebruik maken van fiscaal gunstige wetgeving die belastingparadijzen als Nederland bieden. Door zich in te schrijven als inwoner in een dergelijk belastingparadijs kunnen zij bijvoorbeeld de inkomstenbelasting ontwijken die zij in hun oorspronkelijke woonland eigenlijk verschuldigd zijn. Als het land waarnaar zij zijn verhuisd minder inkomstenbelasting heft kunnen zij effectief hun belastingkosten verlagen. De bedragen voor de inkomstenbelasting zijn in die landen veelal lager. Dit is overigens een volkomen legale manier van belastingontwijking.

Ondanks dat deze vorm van belastingontwijking legaal is zijn er verschillende landen die hiertegen instrumenten inzetten:

  • Belastingwetgevingen worden voortdurend aangescherpt.
  • Verschillende landen stemmen met belastingverdragen de belastingen op elkaar af.
  • In België bestaat hiervoor de economische realiteit. De fiscale constructies worden dan verworpen. Andere landen hanteren dezelfde maatregel onder de noemer substance over form.
  • De grens van het toelaatbare op het gebied van belastingontwijking wordt soms aangescherpt waardoor bedrijven toch kunnen worden beboet. Bijvoorbeeld in Frankrijk kan de belastingdienst een boete opleggen voor misbruik van verdragsrecht. De constructie is dan wel legaal, maar omdat zij dient voor belastingontwijking is het misbruik van recht, en dus toch strafbaar.
  • Wanneer het duidelijk is dat een constructie dient om belasting te ontwijken kan de belastingdienst in veel landen deze regels negeren wanneer er geen andere zakelijke motieven aan te wijzen zijn. Dit wordt ook wel misbruik van recht genoemd
  • Door  het begrip woonplaats of CFC-wetgeving te verbreden worden vennootschappen die gevestigd zijn in belastingparadijzen in de eigen heffing betrokken. Vaak via de moedermaatschappij.
  • Bij het sluiten van belastingverdragen kunnen landen uitzonderingen geven. Bijvoorbeeld in Nederland wordt gewijgert om verdragsvoordelen toe te kennen aan vennootschappen die onder bepaalde regimes vallen.
  • Belastingparadijzen worden vaak onder druk gezet. Frankrijk dreigde in 1962 Monaco’s waterleiding af te sluiten als Monaco de fiscale voordelen voor Franse onderdanen niet terugnam. De meeste sancties zijn vaak echter van economische aard.


Leave a Reply