Belastingaangifte tips inkomstenbelasting 2012

Jaja, voor 1 april moet de belastingaangifte inkomstenbelasting van over het jaar 2012 weer binnen zijn bij de belastingdienst tenzij je natuurlijk uitstel hebt aangevraagd.

Hieronder enkele belastingaangifte tips die te vinden zijn op Wegwijs.nl.

De makkelijkste manier om aangifte te doen is via het aangifteprogramma. Je krijgt dan automatisch te maken met de vooraf ingevulde aangifte. Van de ruim acht miljoen belastingplichtige Nederlanders, is voor ongeveer de helft de belastingaangifte al volledig ingevuld. Alle bij de belastingdienst aanwezige gegevens over o.a. inkomen, spaargeld en hypotheek zijn dan al genoteerd.

Voor de andere vier miljoen belastingbetalers is de aangifte in ieder geval deels ingevuld. Handig, want dat scheelt je een hoop uitzoekwerk. Maar of je aangifte vooraf nu al wel of niet volledig ingevuld is; je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige aangifte, dus controleer reeds ingevulde posten goed en vul ze indien nodig aan.

Hoe zit het met de woonlasten?
Het eigenwoningforfait is verhoogd: van 0,55% naar 0,6% voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.400.000. Heb je bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde en is de definitieve waarde nog onduidelijk? Vul dan de WOZ-waarde van de gemeente in, in geval van een toegekend bezwaar kun je dit naderhand nog wijzigen.

Heb je een nieuwe woning gekocht en staat het oude nog te koop? Dan is de hypotheekrente van het onverkochte oude huis drie jaar aftrekbaar. Dat geldt overigens ook als je nog in het oude huis woont, en het nieuwe huis leegstaat. Over de leegstaande woning hoef je geen eigenwoningforfait op te geven.

Focus op aftrekposten
De Belastingdienst kiest elk jaar een thema waarop scherper gecontroleerd wordt. Eind februari kondigde minister Weekers (Financiën) aan dat de focus dit jaar zal liggen op o.a. het verhogen van de hypotheek en de al dan niet terechte aftrek van lijfrentepremies en zorgkosten. Meerdere thema’s dus. Nog een reden om de (eventueel vooraf ingevulde) aangifte goed te controleren.

Zo hebben we de premie voor lijfrente of pensioengerelateerde bankspaarproducten. Die is aftrekbaar zo lang het binnen de jaarruimte (en eventuele inhaalruimte) past. Die ruimte is afhankelijk van je pensioentekort; een vrij complexe berekening. Op de website van de Belastingdienst vind je een rekenhulp.

En dan de reiskosten. Die zijn alleen aftrekbaar als je ten minste 40x per jaar met het openbaar vervoer reist, waarbij een enkele reis minimaal tien kilometer is én er moet sprake zijn van een OV- of reisverklaring van de werkgever. Krijg je een reiskostenvergoeding van je werkgever? Dan zijn je reiskosten niet aftrekbaar. Je kunt geen reiskosten aftrekken als je per fiets of auto reist.

Studiekosten boven € 250 zijn aftrekbaar, evenals sommige giften en kosten die je maakt voor vrijwilligerswerk. Meer informatie over alle mogelijke aftrekposten en de precieze regelgeving vind je hier.

Schuiven tussen fiscale partners
Heb je een fiscale partner, dan kun je samen aangifte doen. Vallen jullie onder verschillende belastingtarieven, dan loont het om te schuiven met aftrekposten. Die leveren immers meer op naar mate je meer belasting betaalt, dus ken ze toe aan degene die in het hoogste belastingtarief valt.
Het schuiven met aftrekposten (ook persoonsgebonden posten als alimentatie, studiekosten, giften etc) probeer je eenvoudig uit via het aangifteprogramma. Eerst vul je beiden alle persoonlijke gegevens en aftrekposten in, vervolgens kun je de verschillende posten verdelen en bekijken wat dit voor resultaat op de belastingaanslag heeft. Je moet dan wel samen in één keer aangifte doen.

Wisselende inkomsten? Middelen!
Heb je de afgelopen jaren grote verschillen tussen inkomsten in box 1 (werk en woning) gehad, bijvoorbeeld door werkloosheid? Dan kun je het inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren middelen: je komt dan mogelijk in een lagere tariefschijf terecht, waardoor je per saldo minder belasting betaalt. In dit geval zou het gaan om belastingjaren 2010, 2011 en 2012. De precieze voorwaarden en werkwijze vind je hier.

Uitstel nodig?
Heb je nog niet alle gegevens voor handen en voorzie je dat de aangifte niet op tijd de deur uit kan? Dan kun je uitstel aanvragen. Die aanvraag moet vóór 1 april gedaan zijn, vervolgens ontvang je binnen vijftien werkdagen een schriftelijke reactie.

Voorheen ontving je over het algemeen probleemloos zes maanden uitstel. inmiddels geeft de Belastingdienst aan  dat er gekeken wordt naar je persoonlijke geschiedenis: Heb je in over 2009, 2010 en 2011 ten minste twee aangiften niet of niet op tijd gedaan, dan wordt je verzoek afgewezen.

De Belastingdienst verwacht je aangifte vóór maandag 1 april. Heb je nog geen Digid? Dan kun je die aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor je de inloggegevens ontvangt, dus wees er op tijd bij. Voor vragen over de aangifte kun je terecht bij de Belastingtelefoon op 0800-0543 (op maandag tot en met vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 17u bereikbaar).

Al met al enkele handige tips dus die je meteen kunt toepassen. Veel succes met uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2012.

Leave a Reply