Belasting ontwijken op belastingparadijs Curaçoa


Nederlandse bedrijven in de economische zone van Curaçao betalen slechts 2% winstbelasting! Belasting ontwijken in Curacao, betaal slechts 2% winstbelasting tot 2026. Bedrijven in de E-Zone (ook wel Economische Zone genoemd) op de Nederlandse Antillen hoeven tot 2026 maar 2% winstbelasting te betalen! Dat heeft de Antilliaanse overheid bepaald in 2001 om de economie van Curaçao te stimuleren. De E-Zones op Curaçao zijn bestemd voor exporterende bedrijven. Alleen bedrijven die minimaal 75% van de omzet van diensten of goederen buiten de Nederlandse Antillen genereren kunnen worden toegelaten tot een E-zone. Vooral buitenlandse bedrijven die werkzaam zijn in de e-commerce sector kunnen zich gemakkelijk vestigen in de E-Zones om zo een groot deel van de belasting te ontwijken.

Hoeveel kunt u besparen op de te betalen winstbelasting?

Hier volgt een rekenvoorbeeld aan de hand van de huidige Nederlandse situatie voor een BV:

In Nederland betaald een B.V. 30% winstbelasting. Bij inkomsten voor belasting van €100.000,- betaald de onderneming €30.000,- en houdt dan €70.000,- over. Dit bedrag kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, dan dient er 25% dividendbelasting te worden betaald a € 18.750,-. De aandeelhouders ontvangen dan netto slechts €51.250,-. Ondernemers met een eenmanszaak zijn nog slechter af aangezien zij 52% winstbelasting betalen.

Hier volgt een rekenvoorbeeld aan de hand van de huidige Curaçaose situatie:

Een Nederlandse onderneming kan op Curaçao een Nederlands Antilliaanse E-Zone NV (N.A. E-Zone NV) oprichten. De ondernemer betaalt dan bij een winst voor belasting van € 100.000,- 2% winstbelasting en dan blijft er € 98.000,- winst na belasting over.
Wanneer de aandeelhouder van de N.A. E-Zone NV een ‘Stichting Particulier Fonds’ (SPF) is, kan de N.A. E-Zone NV dividend belastingvrij uitkeren aan de SPF. Vervolgens hoeft de SPF geen belasting in te houden bij uitkeringen en blijft er dus € 98.000,- netto over.

Wat is een Stichting Particulier Fonds?: Een Stichting Particulier Fonds (SPF) is een soort stichting waarmee onbeperkt en zonder belemmeringen vermogen kan worden opgebouwd en uitgekeerd. Er hoeft geen jaarrekening te worden opgesteld en geen opgave van vermogen worden gedaan. Een SPF wordt opgericht door notariele akte en is een rechtspersoon volgens Nederlands Antilliaans recht. Het is normaal gesproken wenselijk om een SPF op te laten richten en te laten beheren door een Trust kantoor zodat de eigenaar volledige anonimiteit geniet.

Een SPF wordt niet in de belasting heffing op de Nederlandse Antillen opgenomen als de eigenaren en werknemers geen inwoners zijn van de Nederlandse Antillen. Met het trustkantoor kan door middel van een onderhandse akte de begunstigde worden bepaald zodat de begunstigde ook voor de Nederlandse fiscus onzichtbaar blijft en dit is wettelijk gezien volledig legaal.

Het inbrengen van vermogen op de Nederlandse Antillen is geheel vrijgesteld van belasting.

Met een SPF kunt u de volgende belasting ontwijken:

• Houden van aandelen, uitkering dividend onbelast!

• Afschermen vermogensvorming,

• Afschermen beleggingen

• Afschermen estateplanning

Voor welke bedrijven is een vestiging in de E-Zone interessant?

Nederlandse bedrijven met minimaal € 35.000,- winst voor belasting kunnen profijt hebben van een vestiging in de E-Zone.

Bedrijven die werkzaam zijn in de volgende sectoren kunnen zich vestigen in de E-Zone:

• E-Commerce bedrijven

• Franchise formules

• Investors

• Beleggers

• Internationale handelaars

• Import en export ondernemingen

• Royalties holdingen

• Commissionairs

Welke diensten dient uw Trust kantoor te bieden?

Google Een Trust kantoor levert meestal tesamen met partners op Curaçao de volgende diensten:

• Aanvragen van de E-Zone vergunning

• Oprichten van E-Zone bedrijf

• Fiscale- en juridische adviezen op maat

• Openen internationale bankrekening

• Verzorgen van ICT en internet diensten

• Verzorgen van kantoorruimte

• Verzorgen van telefoon-, fax- en post afhandeling


Leave a Reply