Belasting ontduiking door eigenaren luxe jachten ontdekt


Belasting onduiking door eigenaren luxe jachten

De Belastingdienst heeft belasting ontduiking ontdekt door eigenaren van luxe jachten die te weinig belasting hebben betaald over hun speeltjes. De belastingdienst heeft ze voor 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd.

De belastingdienst kwam deze belastingfraude tegen tijdens een internationaal onderzoek in havens van de Middellandse zee.

Er werden 150 luxe jachten gecontroleerd waarvan Nederland en Frankrijk er samen 43 onderzochten. Daarvan bleken bij 16 schepen sprake te zijn van belastingfraude.

Wanneer een schip voor zakelijk gebruik is hoeft er minder belasting te worden betaald dan bij privégebruik. Voorwaarde is dat er geen vakantie mee mag worden gevierd. Uiteraard hadden de eigenaren van deze 16 schepen hier lak aan en gebruikten de luxe schepen voor leuke uitjes en vakanties.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers van de VVD heeft mede gedeeld dat de fiscus blijft controleren op belasting constructies waarmee wordt getracht de belasting te ontduiken. Quote: “Het is niet te tolereren dat luxejachten privé worden gebruikt, zonder dat er btw wordt betaald.”

Deze internationale belastingcontrole door belastingdiensten uit verschillende landen heeft tot nu toe ongeveer 90 miljoen euro opgebracht.  Verwacht wordt dat dit bedrag de komende tijd zal toenemen.


Leave a Reply